Version for the visually impaired

Font size:

Background:

Kerning:

Images:

Refresh:

LEONOV University of Technology

Membership of the scientific and technical council

 • Startsev Vyacheslav Alexandrovich
 • Schikanov Alexey Yurievich
 • Sokolov Sergey Victorovich
 • Khristoforova Irina Vladimirovna
 • Privalov Victor Ivanovich
 • Veselovsky Mikhail Yakovlevich
 • Isaev Vladimir Gennadievich
 • Areshev Dmitry Stalyevich
 • Chesnokov Alexey Victorovich
 • Menshikova Margarita Arkadyevna
 • Artyushenko Vladimir Mikhailovich
 • Kirilina Tatyana Yurievna
 • Dubinin Vladimir Sergeevich
 • Zuntova Irina Sergeevna
 • Solyanoy Vladimir Nikolaevich
 • Pavlov Victor Anatolyevich
 • Samarov Evgeny Kimovich
 • Kapralov Alexey Olegovich
 • Vodyannikov Denis Vladimirovich
 • Svetushkov Nikolay Nikolaevich
 • Aleksakhina Vera Griroyevna
 • Bondarenko Vitaly Grigoryevich
 • Kharitonova Anna Andreevna

Confidentiality

Personal data of employees are provided in accordance with the Consent to the processing of personal data

Policy regarding the processing of personal data

Information about the current requirements for the protection of personal data

Useful links

Contacts

141070 Moscow Region,
city of Korolev, st. Gagarin St., 42

+7 (495) 516-99-29
+7 (495) 516-99-46